اعلانات سایت

خطای Not Authorized

از مدیر سیستم در


در صورتی که برای استفاده کردن از آرشیو کلاس ها با خطای  Not Authorized مواجه شدید . یکبار پیوستن به کلاس را بزنید و پس از ورود به کلاس درس و مشاهده نام خود از کلاس خارج شده و از آرشیو همان درس استفاده کنید.